Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2014

TalkinBout
3215 cf75 500
Reposted fromIriss Iriss viasilentsoul silentsoul
TalkinBout
5976 2215
Reposted fromhermina hermina viaalotlikevegas alotlikevegas
TalkinBout
Reposted fromoski oski viamefir mefir
TalkinBout
3891 e5f1 500
Reposted fromkjuik kjuik viamefir mefir

July 26 2014

TalkinBout
0503 c9fa
Reposted fromayati ayati viaMissMurder MissMurder
TalkinBout
Do pomyłki należy się przyznać, zwłaszcza przed samym sobą, a potem uczynić wszystko, by ją naprawić. Uczymy się przez całe życie. Wszyscy.
— John Flanagan "Zwiadowcy"
Reposted fromselsey selsey viatake-care take-care
TalkinBout
4793 a911
Reposted fromrisky risky viaClary Clary

July 25 2014

TalkinBout
Brak perfekcji jest piękny, szaleństwo jest geniuszem i lepiej być absolutnie niedorzecznym niż absolutnie nudnym.
— M. Monroe
Reposted fromewusiaq84 ewusiaq84 viaohshit ohshit
TalkinBout
Ty myślałaś, że wróci i że będziesz miała happy end z tym pojebańcem. No cóż.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon" (Toudi)
Reposted fromtszttszt tszttszt vianivea nivea
TalkinBout
Wszyscy, nawet jeżeli sie do tego nie przyznajemy, w głębi serce wierzymy w cuda i wciąż na nie czekamy.
— Magdalena Kordel
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainpassing inpassing
TalkinBout
potem znów siedzę na łóżku i przelatuje
przeze mnie wiele uczuć, które nie całkiem
pojmuję.
potem zabraniam sobie myślenia.
istnieją pytania bez odpowiedzi.
— Charles Bukowski

July 23 2014

TalkinBout
2217 2e81
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaxoxou xoxou

July 22 2014

8349 30fc
Reposted frommartinini martinini viaohshit ohshit
TalkinBout
Nigdy nie uganiaj się za miłością, przyjaźnią i zainteresowaniem. Jeśli druga osoba nie chce ci tego dać tak po prostu, nie jest to nic warte.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaxoxou xoxou
TalkinBout
Potrzebuje mężczyzny, który eksploduje, kiedy pomyśli, że może mnie stracić.
— Gabrielle Solis
TalkinBout
Bardzo chcę wrócić.
Do Ciebie.
Aby dokończyć naszą rozmowę.
I rozpocząć wiele innych.
Reposted fromunforgiving unforgiving viaxoxou xoxou
TalkinBout
Człowiek z wiekiem coraz bardziej dowiaduje się o nieprzewidywalności życia i o tym, że – jak mawia mój tata – jedyną pewną rzeczą w życiu jest zmiana. 
— Jakub Żulczyk
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory vianivea nivea

July 21 2014

TalkinBout
- Ja nie chcę wygody. Chcę poezji. Chcę niebezpieczeństwa. Chcę wolności. Chcę dobroci. Chcę grzechu.
— A. Huxley, "Nowy wspaniały świat"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viainpassing inpassing

July 20 2014

TalkinBout
5994 0a85
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl